TRỤ SỞ QUẬN HOÀNG MAI

Công trình Trụ sở Quận ủy, HĐND UBND Quận Hoàng Mai