Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cháy nổ

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cháy nổ

Cục an toàn lao động quy định các danh mục tiêu chuẩn an toàn cháy nổ như sau :

TCVN 3991:1985 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa

TCVN 5303:1990 – An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3254:1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986 – An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 4878:1989 – Phân loại cháy

TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy – Cacbon đioxit

TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt

TCVN 6102:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột

TCVN 6160:1996 – Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6161:1996 – Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

TCVN 5040:1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 5738:1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6103:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói

TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7026:2002 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo

TCVN 7027:2002 – Chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo.

TCVN 7161-1:2002 – Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7278-1:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy không hoà tan được với nước

TCVN 7278-2:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bềmặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước

TCVN 7278-3:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy hoà tan được với nước

TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy