TUYỂN DỤNG

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh; kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp; có kinh nghiệm bóc tác, lập dự toán, tính giá thành, kiểm soát tính giá thành, các nghiệp vụ về giá thành;
Xem thêm
Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống PCCC
Thiết kế hệ thống PCCC, Giám sát, điều hành thi công PCCC, Tính toán, bóc tách dự toán, Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Xem thêm
Tuyển Dụng Cán Bộ Giám Sát Kỹ Thuật PCCC, ME
Thiết kế, giám sát thi công, Lập dự toán, Hồ hơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình trong lĩnh vực PCCC, điện, nước, điện nhẹ, điều hoà,...
Xem thêm